Dziękuję za współpracę, wszystkie pliki są gotowe do pobrania, należy kliknąć poniższe przyciski, w niektórych przypadkach może się pojawić powiadomienie o zbyt dużym pliku i potencjalnym zagrożeniu z tego wynikającym, ale nie należy się przejmować i mimo to kontynuować.

Aktualizacja Zlecenia:

Wykonano następujące poprawki:

  • Rozjaśnienie obrazu na wszystkich rolkach (ignorując utratę detali w jasnych partiach obrazu)
  • Zmiana koloru napisów w rolce „mówionej” na zielony
  • Dodanie napisów zawierających tekst otrzymany w mailu do pozostałych rolek wraz z animacjami
  • Wykonano sprawdzenie poziomu głośności dźwięku rolki mówionej przez 3 dodatkowe osoby zewnętrzne na różnych urządzeniach, nie zgłosiły one problemów (profilaktycznie i tak podniosłem poziom głośności dźwięku o dwa decybele, w tym przypadku najgłośniej jak się dało, jednocześnie unikając przesteru)